STEND   Contact: Van Ravesteijn Theater & Events     Oosterkade 129    8911 KJ Leeuwarden    058-2127787    info@stendleeuwarden.nl

STEND Locatie Opzet / Programma Bezoekers Aanmelden Contact
AANMELDEN

STEND2017    Prinsjesdag 19 september  13.00-21.00 uur


STEND komt voort uit de wens van ondernemers om een betaalbaar en effectief te netwerken, zonder grote decors.


Door samenwerking en verbinding te leggen tussen ondernemers kunnen bergen worden verzet. En dat hoeft geen bergen geld te kosten.


De effectiviteit zit in een actieve deelname. Elke ondernemer kan participeren in de organisatie van een succesvolle bijeenkomst. Door het ondersteunen in promotie, het aanbieden van een workshop, een interessant verhaal of een andere creatieve inbreng.


STEND doelt niet op grote aantallen bezoekers en grote decors, maar op goede contacten en inspiratie.


STEND wordt in een betrekkelijk korte tijd georganiseerd volgens “scrumming”. Meer resultaat, in minder tijd en met minder kosten.