STEND   Contact: Van Ravesteijn Theater & Events     Oosterkade 129    8911 KJ Leeuwarden    058-2127787    info@stendleeuwarden.nl

STEND Opzet / Programma Regels Bezoekers Aanmelden Contact
AANMELDEN

STEND2017    Prinsjesdag 19 september  13.00-21.00 uur

Zij hebben zich aangemeld:


RABOBANK Leeuwarden N-W Friesland


GameMakelaar


Jeroen Dijkstra Video


Telpa Telecom


Mijn Kruiwagen, Amsterdam


Boks Internet


WTC Expo


Transpirit BV


Marren Media, Alliud Records


Goinga kantoorvakhandel


Dygra Lichtreclame


Verdienstelijk


Omroep Leo


Bedrijvig in Bewustwording


Ankie Horjus, Bestedingsexpert


Joop Feenstra


Lysbeth Kuipers Professional Organizer


Baanplus BV


Muta Sport BV


Vaarschool Noord Nederland


PGHM Bureau voor subsidie- en fondsenwerving


Timing Uitzendbureau Drachten


Wi-Safety


Woesh Organisatie


Crystalic Business Center


Van Ravesteijn Theater & Events

Voorwaarden


Maximaal 1 STENDplek per KvK nummer. STENDplaatsen worden aangewezen door de organisatie.

Een STEND-plek is een plek voor een banner van maximaal 1 meter breed. Het is niet toegestaan op de wanden van De Kanselarij te plakken.


Na aanmelding en betaling is de boeking definitief. Per mail ontvangt de huurder een factuur.


Annulering van de STENDplek is niet mogelijk, tenzij een huurder failliet is verklaard.

STEND behoudt het recht de beurs-vorm te wijzigen of te annuleren.


Opbouwen is mogelijk op dinsdag 19 september tussen 10.00 en 12.00 uur.


Op een STENDplek mag geen directe verkoop van handelswaar plaatsvinden.


De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit, uitgezonderd welke door de wet zijn geregeld.

STEND is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen.

De huurder is aansprakelijk voor schade door eigen toedoen of door toedoen van medewerkers.


Na de beurs dient alles schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.