STEND   Contact: Van Ravesteijn Theater & Events     Oosterkade 129    8911 KJ Leeuwarden    058-2127787    info@stendleeuwarden.nl

STEND Locatie Opzet / Programma Bezoekers Aanmelden Contact
AANMELDEN

STEND2017    Prinsjesdag 19 september  13.00-21.00 uur

Bezoekers

STEND2017 is volledig openbaar en gratis toegankelijk voor ondernemers.

Bezoekers hoeven zich van te voren niet op te geven of in te loggen. Maar het is wel raadzaam.Openingstijden voor bezoekers:

13.00-21.00 uur.Parkeren

Parkeergarage Hoeksterend of parkeergarage Zaailand.